Upustvo za deaktiviranje bombe

www.keeptalkinggame.com

Srpski prevod
Verifikacijski kod: 241

Dobrodošli u opasni i izazovni svet deaktiviranja bombi.

Dobro proučite ovaj priručnik; vi ste eksperti. a ovim stranicama naćićete sve potrebne informacije kako da deaktivirate čak i najlukavije smišljene bombe.
I zapamtite — Jedna mala greška i kraj!


NAPOMENA:

Ovo je fan-made prevod te eventualno sadrži neke greške.
Molim vas da mi svaku uočenu grešku javite na Steam forumu (http://ow.ly/Z45Uk)

Deaktiviranje Bombi

Bomba će eksplodirati kada njen brojač dođe do 0:00 ili kada deminer napravi previše grešaka pri deaktiviranju iste. Jedini način za deaktivaciju bombe je isključivanje svih njenih modula, pre nego što vreme na brojaču istekne.

Primer bombe

Prednji deo

Bočni deo

Moduli

Svaka bomba sadrži do 11 modula, koji se moraju isključiti. Svaki modul je izolovan, te nije važan redosled njihovih isključivanja.

Instrukcije isključivanja modula mogu se naći u Sekciji 1. Naporni (needy) moduli predstavljaju poseban slučaj i oni su objašnjeni u Sekciji 2.

Greške

Indikator greški

Kada deminer napravi grešku bomba će je registrovati i prikazati na indikatoru iznad brojača. Bomba će eksplodirati nakon treće registrovane greške. Nakon jedne registrovane greške, brojač će početi da otkucava vreme brže.

Ako indikator grešaka nije prisutan na bombi, iznad brojača vremena, ta bomba će eksplodirati nakon prve registrovane greške, ne ostavljajući prostora demineru za moguće greške.

Prikupljanje informacija

Neke instrukcije deaktiviranja će zahtevati konkretne informacije o bombi, kao što je na primer njen serijski broj. Ovaj tip informacija se tipično može naći na vrhu, na dnu ili sa jedne od strana kućišta bombe. Pregledajte Dodatak A, B i C za lakše identifikovanje različitih tipova baterija, portova i sl indikatora bombe.

Sekcija 1: Moduli

Moduli se prepoznaju prema LED diodi u gornjem desnom uglu. Kada LED dioda svetli zelenom bojom to znači da je taj modul isključen.

Svi moduli se moraju isključiti da bi bomba bila uspešno deaktivirana.

Modul "Žica"

Žice su srž elektronike! Čekaj, ne, struja je srž. Žice su više, onako, kao arterije. Ili možda vene? Nebitn…

 • Modul obično ima od tri do šest žica na sebi.
 • Samo je potrebno preseći jednu pravu žicu da bi ste isključili ovaj modul.
 • Redosled žica se broji od prve žice na vrhu.
Tri žice:
Ako nema ni jedne crvene žice, iseci drugu žicu.
U suprotnom, ako je poslednja žica bela, iseci poslednju žicu.
U suprotnom, ako ima više od jedne plave žice, iseci poslednju plavu žicu.
U suprotnom, iseci poslednju žicu.
Četiri žice:
Ako ima više od jedne crvene žice, a poslednja cifra serijskog broja bombe je neparni broj, iseci poslednju crvenu žicu.
U suprotnom, ako je poslednja žica žuta i nema ni jedne crvene žice, iseci prvu žicu.
U suprotnom, ako ima samo jedna plava žica, iseci prvu žicu.
U suprotnom, ako ima više od jedne žute žice, iseci poslednju žicu.
U suprotnom, iseci drugu žicu.
Pet žica:
Ako je poslednja žica crna, a poslednja cifra serijskog broja bombe neparni broj, iseci četvrtu žicu.
U suprotnom, ako ima samo jedna crvena žica i više od jedne žute žice, iseci prvu žicu.
U suprotnom, ako nema crne žice, iseci drugu žicu.
U suprotnom, iseci prvu žicu.
Šest žica:
Ako nema žutih žica, a poslednja cifra serijskog broja bombe je neparni broj, iseci treću žicu.
U suprotnom, ako ima samo jedna žuta žica i ima više od jedne bele žice, iseci četvrtu žicu.
U suprotnom, ako nema ni jedne crvene žice, iseci poslednju žicu.
U suprotnom, iseci četvrtu žicu.

Modul "Dugme"

Možda vidite dugme na kome piše "PRITISNI ME" i pomislite da ga pritisnete. Ovakva vrsta razmišljanja dovodi do smrti.

Pregledaj Dodatak A za uputstva o identifikaciji indikatora.
Pregledaj Dodatak B za uputstva o identifikaciji baterija.

Prati ova pravila po redosledu kojima su napisana. Izvrši prvu radnju koja odgovara datoj situaciji:

 1. Ako je dugme plavo i na njemu piše "Abort", drži dugme pritisnuto i prati uputstva iz sekcije "Puštanje pritisnutog dugmeta".
 2. Ako na bombi ima više od jedne baterije i na dugmetu piše "Detonate", pritisni i odmah pusti dugme.
 3. Ako je dugme belo i ako postoji svetleći indikator sa natpisom CAR, drži dugme pritisnuto i prati uputstva iz sekcije "Puštanje pritisnutog dugmeta".
 4. Ako na bombi ima više od dve baterije i ako postoji svetleći indikator sa natpisom FRK, pritisni i odmah pusti dugme.
 5. Ako je dugme žuto, drži dugme pritisnuto i prati uputstva iz sekcije "Puštanje pritisnutog dugmeta".
 6. Ako je dugme crveno i na njemu piše "Hold", pritisni i odmah pusti dugme.
 7. Ako ništa od navedenog ne odgovara datoj situaciji, drži dugme pritisnuto i prati uputstva iz sekcije "Puštanje pritisnutog dugmeta".

Puštanje pritisnutog dugmeta

Dok držiš dugme, traka sa desne strane dugmeta će početi da svetli određenom bojom. U zavisnosti od njene boje moraš pustiti dugme u određenom trenutku:

 • Plava: pusti dugme kada se na brojaču pojavi broj 4 na bilo kojoj poziciji.
 • Bela: pusti dugme kada se na brojaču pojavi broj 1 na bilo kojoj poziciji.
 • Žuta: usti dugme kada se na brojaču pojavi broj 5 na bilo kojoj poziciji.
 • Bilo koja druga boja: pusti dugme kada se na brojaču pojavi broj 1 na bilo kojoj poziciji.

Modul "Tastatura"

Nisam siguran šta ovi simboli predstavljaju, ali sigurno imaju veze sa okultnim.

 • Samo jedna od ovih kolona ispod sadrži sva četiri simbola sa tastature.
 • Pritisni ta četiri tastera po redosledu kojem su poređani, počevši od najvišeg pa do najnižeg simbola iz te kolone.


Modul "Simon"

Ovo je veoma slično istoimenoj igrački "Simon Kaže" (eng. Simon Says), sa kojom smo se svi igrali u detinjstvu. Cilj igre je ponoviti šablon koji Simon zadaje i sa svakim pogotkom taj šablon se proširuje.

 1. Jedno od četiri obojena dugmeta će uvek trepereti.
 2. Koristeći odgovarajuću tabelu ispod, pritisni dugme koje odgovara određenoj boji.
 3. Originalno dugme uvek će trepereti, praćeno sledećim dugmetom. Ponovi sekvencu pravilnim redosledom koristeći se tablicom ispod.
 4. Svaki put kada pogodiš sekvencu ona će se produžiti, sve dok ne bude potpuno isključena.
PlavaŽutaCrvenaZelena

Ako serijski broj bombe sadrži samoglasnik:

Crveno treperi Plavo treperi Zeleno treperi Žuto treperi
Pritisnuti dugme:Bez greškiPlavoCrvenoŽutoZeleno
1 greškaŽutoZelenoPlavoCrveno
2 greškeZelenoCrvenoŽutoPlavo

Ako serijski broj bombe ne sadrži samoglasnik:

Crveno treperi Plavo treperi Zeleno treperi Žuto treperi
Pritisnuti dugme:Bez greškiPlavoŽutoZelenoCrveno
1 greškaCrvenoPlavoŽutoZeleno
2 greškeŽutoZelenoPlavoCrveno

Modul "Ko je prvi"

Ova čudna naprava kao da je izašla iz neke skeč komedije, što bi i bilo zanimljivo da nije povezano sa aktiviranom bombom. Biću kratak po pitanju ovog modula, jer reči samo komplikuju stvari.

 1. Pročitaj šta piše na vrhu ekrana modula i pomoću slike iz prvog koraka odredi koje dugme da čitaš (simbol oka).
 2. Koristeći natpis sa dugmeta, pogledaj listu iz drugog koraka da bi odredio koje dugme da pritisneš.
 3. Ponavljaj ovu radnju sve dok ne isključiš modul.

Korak br. 1:

Na osnovu toga šta je prikazano, pročitaj natpis sa ključnog dugmeta i nastavi sa korakom broj 2:

YES


Look At


FIRST

Look At
DISPLAY

Look At
OKAY

Look At
SAYS

Look At
NOTHING


Look At


Look At
BLANKLook At


NO

Look At
LED


Look At


LEAD

Look At
READLook At


REDLook At


REED
Look At
LEED
Look At
HOLD ON

Look At
YOULook At


YOU ARE

Look At
YOURLook At


YOU'RELook At


UR
Look At
THERE

Look At
THEY'RE
Look At
THEIRLook At


THEY ARE


Look At


SEE

Look At
C

Look At
CEE

Look At

Korak br. 2:

Koristeći natpis sa ključnog dugmeta, pritisni prvo dugme koje se pojavi u njegovoj pripadajućoj listi:

READY: YES, OKAY, WHAT, MIDDLE, LEFT, PRESS, RIGHT, BLANK, READY, NO, FIRST, UHHH, NOTHING, WAIT
FIRST: LEFT, OKAY, YES, MIDDLE, NO, RIGHT, NOTHING, UHHH, WAIT, READY, BLANK, WHAT, PRESS, FIRST
NO: BLANK, UHHH, WAIT, FIRST, WHAT, READY, RIGHT, YES, NOTHING, LEFT, PRESS, OKAY, NO, MIDDLE
BLANK: WAIT, RIGHT, OKAY, MIDDLE, BLANK, PRESS, READY, NOTHING, NO, WHAT, LEFT, UHHH, YES, FIRST
NOTHING: UHHH, RIGHT, OKAY, MIDDLE, YES, BLANK, NO, PRESS, LEFT, WHAT, WAIT, FIRST, NOTHING, READY
YES: OKAY, RIGHT, UHHH, MIDDLE, FIRST, WHAT, PRESS, READY, NOTHING, YES, LEFT, BLANK, NO, WAIT
WHAT: UHHH, WHAT, LEFT, NOTHING, READY, BLANK, MIDDLE, NO, OKAY, FIRST, WAIT, YES, PRESS, RIGHT
UHHH: READY, NOTHING, LEFT, WHAT, OKAY, YES, RIGHT, NO, PRESS, BLANK, UHHH, MIDDLE, WAIT, FIRST
LEFT: RIGHT, LEFT, FIRST, NO, MIDDLE, YES, BLANK, WHAT, UHHH, WAIT, PRESS, READY, OKAY, NOTHING
RIGHT: YES, NOTHING, READY, PRESS, NO, WAIT, WHAT, RIGHT, MIDDLE, LEFT, UHHH, BLANK, OKAY, FIRST
MIDDLE: BLANK, READY, OKAY, WHAT, NOTHING, PRESS, NO, WAIT, LEFT, MIDDLE, RIGHT, FIRST, UHHH, YES
OKAY: MIDDLE, NO, FIRST, YES, UHHH, NOTHING, WAIT, OKAY, LEFT, READY, BLANK, PRESS, WHAT, RIGHT
WAIT: UHHH, NO, BLANK, OKAY, YES, LEFT, FIRST, PRESS, WHAT, WAIT, NOTHING, READY, RIGHT, MIDDLE
PRESS: RIGHT, MIDDLE, YES, READY, PRESS, OKAY, NOTHING, UHHH, BLANK, LEFT, FIRST, WHAT, NO, WAIT
YOU: SURE, YOU ARE, YOUR, YOU'RE, NEXT, UH HUH, UR, HOLD, WHAT?, YOU, UH UH, LIKE, DONE, U
YOU ARE: YOUR, NEXT, LIKE, UH HUH, WHAT?, DONE, UH UH, HOLD, YOU, U, YOU'RE, SURE, UR, YOU ARE
YOUR: UH UH, YOU ARE, UH HUH, YOUR, NEXT, UR, SURE, U, YOU'RE, YOU, WHAT?, HOLD, LIKE, DONE
YOU'RE: YOU, YOU'RE, UR, NEXT, UH UH, YOU ARE, U, YOUR, WHAT?, UH HUH, SURE, DONE, LIKE, HOLD
UR: DONE, U, UR, UH HUH, WHAT?, SURE, YOUR, HOLD, YOU'RE, LIKE, NEXT, UH UH, YOU ARE, YOU
U: UH HUH, SURE, NEXT, WHAT?, YOU'RE, UR, UH UH, DONE, U, YOU, LIKE, HOLD, YOU ARE, YOUR
UH HUH: UH HUH, YOUR, YOU ARE, YOU, DONE, HOLD, UH UH, NEXT, SURE, LIKE, YOU'RE, UR, U, WHAT?
UH UH: UR, U, YOU ARE, YOU'RE, NEXT, UH UH, DONE, YOU, UH HUH, LIKE, YOUR, SURE, HOLD, WHAT?
WHAT?: YOU, HOLD, YOU'RE, YOUR, U, DONE, UH UH, LIKE, YOU ARE, UH HUH, UR, NEXT, WHAT?, SURE
DONE: SURE, UH HUH, NEXT, WHAT?, YOUR, UR, YOU'RE, HOLD, LIKE, YOU, U, YOU ARE, UH UH, DONE
NEXT: WHAT?, UH HUH, UH UH, YOUR, HOLD, SURE, NEXT, LIKE, DONE, YOU ARE, UR, YOU'RE, U, YOU
HOLD: YOU ARE, U, DONE, UH UH, YOU, UR, SURE, WHAT?, YOU'RE, NEXT, HOLD, UH HUH, YOUR, LIKE
SURE: YOU ARE, DONE, LIKE, YOU'RE, YOU, HOLD, UH HUH, UR, SURE, U, WHAT?, NEXT, YOUR, UH UH
LIKE: YOU'RE, NEXT, U, UR, HOLD, DONE, UH UH, WHAT?, UH HUH, YOU, LIKE, SURE, YOU ARE, YOUR

Modul "Memorija"

Memorija je krhka stvar, kao i čitava tvoja okolina ako se ova bomba aktivira!

 • Pritisni pravo dugme da bi napredovao do sledećeg nivoa. Uspešno završi sve nivoe da bi isključio modul.
 • Netačno dugme resetuje modul nazad na prvi nivo.
 • Pozicije dugmadi brojiš od leve strane.

Nivo 1:

- Ako je 1, pritisni dugme na drugoj poziciji.
- Ako je 2, pritisni dugme na drugoj poziciji.
- Ako je 3, pritisni dugme na trećoj poziciji.
- Ako je 4, pritisni dugme na četvrtoj poziciji.

Nivo 2:

- Ako je 1, pritisni dugme označeno sa "4".
- Ako je 2, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koje si pritisnuo na nivou 1.
- Ako je 3, pritisni dugme na prvoj poziciji.
- Ako je 4, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koje si pritisnuo na nivou 1.

Nivo 3:

- Ako je 1, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 2.
- Ako je 2, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 1.
- Ako je 3, pritisni dugme na trećoj poziciji.
- Ako je 4, pritisni dugme označeno sa "4".

Nivo 4:

- Ako je 1, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koje si pritisnuo na nivou 1.
- Ako je 2, pritisni dugme na prvoj poziciji.
- Ako je 3, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koje si pritisnuo na nivou 2.
- Ako je 4, pritisni dugme koje se nalazi na istoj poziciji kao dugme koje si pritisnuo na nivou 2.

Nivo 5:

- Ako je 1, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 1.
- Ako je 2, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 2.
- Ako je 3, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 4.
- Ako je 4, pritisni dugme sa istom oznakom kao dugme koje si pritisnuo na nivou 3.

Modul "Morzeova azbuka"

Staromodni način mornaričke komunikacije? Šta je sledeće? Barem je u pitanju pravi Morzeov kod, tako da obrati pažnju, pa možda nešto i naučiš.

 • Prevedi signal treptajućeg svetla koristeći tablicu Morzeove azbuke da bi ispisao jednu od reči iz desne tabele.
 • Signal će se ponavljati, a pre svakog ponavljanja biće ogromna pauza.
 • Nakon što identifikuješ reč podesi odgovarajuću frekfenciju i pritisni dugme za slanje (TX).
Kako tumačiti Morzeovu azbuku

1. Kratki treptaj predstavlja tačku.

2. Dugački treptaj predstavlja liniju.

3. Između svakog slova je kratka pauza

4. Između ponovaljanja reči je duga pauza.

Ako je reč: Odgovori na frekfenciji:
shell3.505 MHz
halls3.515 MHz
slick3.522 MHz
trick3.532 MHz
boxes3.535 MHz
leaks3.542 MHz
strobe3.545 MHz
bistro3.552 MHz
flick3.555 MHz
bombs3.565 MHz
break3.572 MHz
brick3.575 MHz
steak3.582 MHz
sting3.592 MHz
vector3.595 MHz
beats3.600 MHz

Modul "Komplikovane žice"

Ove žice nisu kao prošle. Neke imaju i više boja! To ih čini potpuno drugačijim. Dobra vest je da smo našli sažet set instrukcija kako se izboriti s' njima! Možda i previše sažet...

 • Pregledaj svaku žicu posebno: iznad svake se nalazi LED dioda, a ispod prostor za "★" simbol.
 • Za svaku kobmbinaciju žice/LED/simbola, koristi Venov dijagram ispod, da bi saznao da li da tu žicu isečeš ili ne.
 • Svaka žica može imati jednu ili više boja na sebi.
SSCDCSPBDBPSPBDC
Crvena žica
Plava žica
Ima ★ simbol
LED uključen
Slovo Instrukcije
CIseci žicu
D Ne seci žicu
SIseci žicu ako je zadnja cifra serijskog broja bombe parna
PIseci žicu ako bomba ima paralelni port
BIseci žicu ako bomba ima dve ili više baterije na sebi

Pregledaj Dodatak B za uputstva o identifikaciji baterija.
Pregledaj Dodatak C za uputstva o identifikaciji portova.

Modul "Sekvence Žica"

Teško je objasniti na koji način ovaj mehanizam funkcioniše. Izrada je veoma impresivna, ali sigurno da postoji lakši način za manipulisanje devet žica.

 • U okviru ovog modula nalazi se nekoliko panela sa žicama na sebi, ali samo jedan panel je vidljiv u svakom trenutku. Pređi na sledeći panel tako što ćeš pritisnuti dugme DOLE, a vrati se na prošli tako što ćeš pritisnuti dugme GORE.
 • Nemoj prelaziti na sledeći panel dok nisi siguran da si isekao sve potrebne žice na trenutnom panelu.
 • Iseci žice u skladu sa upustvima na tabeli ispod. Broj pojavljivanja žice važi za sve panele u jednom modulu.
Pojavljivanja crvene žice
Broj pojavljivanjaIseci ako je povezana sa:
1. pojavljivanjeC
2. pojavljivanjeB
3. pojavljivanjeA
4. pojavljivanjeA ili C
5. pojavljivanjeB
6. pojavljivanjeA ili C
7. pojavljivanjeA, B ili C
8. pojavljivanjeA ili B
9. pojavljivanjeB
Pojavljivanja plave žice
Broj pojavljivanjaIseci ako je povezana na:
1. pojavljivanjeB
2. pojavljivanjeA ili C
3. pojavljivanjeB
4. pojavljivanjeA
5. pojavljivanjeB
6. pojavljivanjeB ili C
7. pojavljivanjeC
8. pojavljivanjeA ili C
9. pojavljivanjeA
Pojavljivanja crne žice
Broj pojavljivanjaIseci ako je povezana sa:
1. pojavljivanjeA, B ili C
2. pojavljivanjeA ili C
3. pojavljivanjeB
4. pojavljivanjeA ili C
5. pojavljivanjeB
6. pojavljivanjeB ili C
7. pojavljivanjeA ili B
8. pojavljivanjeC
9. pojavljivanjeC

Modul "Lavirint"

Ovo izgleda kao neka uproštena verzija lavirinta, ideja verovatno ukradena sa nekog podmetača u restoranu.

 • Pronađi odgovarajući lavirint sa slike koristeći iscrtane simbole krugova.
 • Deminer mora da navodi beli kvadrat do cilja, tj. do crvenog trougla, koristeći strelice na modulu.
 • UPOZORENJE: Nemoj prelaziti preko linija u lavirintu. Ove linije su vidljive samo u upustvu, dok su na bombi nevidljive.

Modul "Lozinka"

Na svu sreću ova lozinka nije po standardnim sigurnosnim procedurama vlade, tj. nema 22 karaktera, kombinovana slova, brojeve, znakove i sl.

 • Koristi dugmadi ispod i iznad svakog slova da bi listao kroz sva slova dostupna na toj poziciji.
 • Samo jedna kombinacija slova u ovom modulu se poklapa sa jednom od lozinki iz tabele ispod.
 • Nakon što uneseš pravilnu lozinku pritisni dugme SUBMIT da bi isključio ovaj modul.
aboutafteragainbelowcould
everyfirstfoundgreathouse
largelearnneverotherplace
plantpointrightsmallsound
spellstillstudytheirthere
thesethingthinkthreewater
wherewhichworldwouldwrite

Sekcija 2: Naporni Moduli

Naporni moduli se ne mogu isključiti, te predstavljaju konstantu opasnost demineru.

Naporni moduli se identifikuju prema dvocifrenom brojaču na vrhu modula. Ovi moduli se obično aktiviraju kada deminer napravi bilo kakvu interakciju sa bombom. Nakon što se aktiviraju, deminer mora povremeno obraćati pažnju na njih.

Budi pažljiv: naporni moduli se mogu reaktivirati u bilo kojem trenutku.

Modul "Odvnodni Gas"

Hakovanje kompjutera je veoma težak rad! Pa, obično i jeste. Ovaj posao mogao da završi i najveća budala, koja bi svo vreme pritiskala jedno te isto dugme.

 • Odgovori na poruku kompjutera pritiskajući "Y" za "DA" ili "N" za "NE".

Modul "Pražnjenje kondenzatora"

Pretpostavljam da je ovo ubačeno samo da te preokupira, jer u suprotnom ovo je najobičnija budževina.

 • Isprazni kondenzator pre nego što se preoptereti tako što ćeš ručicu držati u donjoj poziciji.

Modul "Dugme"

Nepotrebno komplikovan i beskrajno naporan. Zamislite šta bi bilo, kad bi autor ove bombe iskoristio svoj potencijal da napravi nešto korisno, umesto ovih dijaboličnih naprava.

 • Dugme se pože postaviti na jednu od četiri pozicije.
 • Dugme mora biti na pravilnoj poziciji u trenutku kada brojač ovog modula dođe na nulu.
 • Tačna pozicija se određuje prema kombinaciji uključenih i isključenih LED dioda.
 • Pozicija dugmeta je relativna u odnosu na "UP" (gore) oznaku, koja može biti i na drugim pozicijama.

LED Kombinacije

Pozicija gore:

X XX
XXXX X
X X X
XX XX

Pozicija dole:

XX X
XXXX X
X X X
X X

Pozicija levo:

X
X XXX
X
XX

Pozicija desno:

X XXXX
XXX X
X XX
XXX X


X = uključena LED dioda (svetli)

Dodatak A: Identifikacija identikatora

Indikatorske lampire sa određenim oznakama mogu se naći na nekoj od strana kućišta bombe.

Common Indicators

 • SND
 • CLR
 • CAR
 • IND
 • FRQ
 • SIG
 • NSA
 • MSA
 • TRN
 • BOB
 • FRK

Dodatak B: Identifikacija baterija

Uobičajeni tipovi baterija se mogu naći na nekoj od strana kućišta bombe.

Batterija Tip
AA
D

Dodatak C: Identifikacija portova

DRazni digitalni i analogni portovi se mogu naći na nekoj od strana kućišta bombe.

Port Ime
DVI-D
Parallel
PS/2
RJ-45
Serial
Stereo RCA